All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Αξίζει να γνωρίζουμε ότι η αυξημένη χοληστερόλη στο πλάσμα δεν οφείλεται μόνο στη λανθασμένη διατροφή μας, αλλά και στα γονίδια, που κληρονομούμε από τους γονείς μας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας. Στην οικογενή υπερχοληστερολαιμία υπάρχουν σαφή βιοχημικά ευρήματα (αυξημένα επίπεδα ολικής και LDL χοληστερόλης στο πλάσμα) και χαρακτηριστικά κλινικά σημεία (ξανθώματα και ξανθελάσματα). Τα υψηλά επίπεδα της LDL-χοληστερόλης (κακή χοληστερόλη) στο πλάσμα παρατηρούνται ακόμα και σε πολύ μικρά παιδιά. Η LDL-χοληστερόλη ονομάζεται “κακή” επειδή τα αυξημένα επίπεδά της καταστρέφουν το τοίχωμα των αρτηριών στο οποίο εναποτίθενται, και προκαλούν τη δημιουργία μιας σκληρής πλάκας, η οποία ονομάζεται αθηρωματική πλάκα. Τα άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παρουσιάζουν αυξημένη επίπτωση πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου (έμφραγμα του μυοκαρδίου, νόσο των καρωτίδων, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, βαλβιδοπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια ή και αιφνίδιο θάνατο). Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος καθιστά αναγκαία την έγκαιρη διάγνωσή της, ακολουθούμενη από την κατάλληλη αντιμετώπιση ακόμα και από την παιδική ηλικία. Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία συγκαταλέγεται στις συχνές γενετικές παθήσεις και προσβάλει 1 στα 200-250 άτομα. Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας συμπεριλαμβάνει υγιεινό τρόπο ζωής (σωστό σωματικό βάρος και σωστή διατροφή, άσκηση, διακοπή καπνίσματος), σε συνδυασμό με φαρμακευτικά σκευάσματα, όπου προεξέχουσα θέση κατέχουν οι στατίνες. Τα τελευταία χρόνια η φαρμακοβιομηχανία έχει δημιουργήσει καινούργια και πολλά υποσχόμενα σκευάσματα, εκ των οποίων κάποια ήδη κυκλοφορούν, και άλλα βρίσκονται στην τελική φάση των κλινικών μελετών τους. Έτσι, δημιουργήθηκαν τα ανθρώπινα μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία αναστέλλουν τις μη επιθυμητές πρωτεϊνικές δράσεις, οδηγώντας στην περαιτέρω μείωση της LDL-χοληστερόλης στο πλάσμα. Ανθρώπινα μονοκλωνικά αντισώματα, που έχουν εγκριθεί για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών είναι η εβολοκουμάμπη, η αλιροκουμάμπη και η εβινακουμάμπη. Ένας άλλος μηχανισμός δράσης των νεότερων φαρμάκων είναι μέσω των συμπληρωματικών ολιγονουκλεοτιδίων, τα οποία διακόπτουν τη μετάφραση και κατά συνέπεια και την παραγωγή των ανεπιθύμητων πρωτεϊνών. Δύο από αυτά χορηγούνται ήδη σε ασθενείς. Μια άλλη στρατηγική παρέμβασης των φαρμάκων που επιδρούν μέσω αποσιώπησης της έκφρασης των γονιδίων, εκτός των συμπληρωματικών ολιγονουκλεοτιδίων, είναι μέσω των μικρών μη κωδικών RNA, όπως είναι το inclisiran. Από ό,τι φαίνεται σήμερα, οι ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία πλέον μπορούν να αντιμετωπίσουν το χρόνιο αυτό πρόβλημά τους και με εξειδικευμένες θεραπείες. Αποτέλεσμα της έγκαιρης θεραπείας της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών. Πηγή: Onmed
 3. Από το 2017, η 24η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Το γεγονός αυτό ξεκίνησε ως πρωτοβουλία 11 διεθνών εταιρειών ογκολογίας και οργανισμών έρευνας για τον καρκίνο για την ανάδειξη της σημασίας της έρευνας για τον καρκίνο και της συνεισφοράς της στην βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο. Οι Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Μιχάλης Λιόντος, Φλώρα Ζαγουρή και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), αναφέρουν ότι ο καρκίνος θα αποτελεί τα επόμενα χρόνια την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας για τον καρκίνο (IARC). Υπολογίζεται ότι το 2030 θα διαγνωσθούν περίπου 21 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως και θα καταγραφούν 13 εκατομμύρια θάνατοι από τη νόσο αυτή. Αποτελεί επομένως ο καρκίνος ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας που αναμένεται να επιταθεί καθώς αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης των ανθρώπων. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να επενδύσουμε στις προσπάθειες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου ώστε να μειωθεί η ιδιαίτερα μεγάλη επίπτωσης της στη δημόσια υγεία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μεταξύ των διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου, είναι κοινή διαπίστωση ότι είναι απαραίτητη η διεθνή συνεργασία, η ενίσχυση της έρευνας, η εξασφάλιση της διάχυσης της ερευνητικής πληροφορίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η εκπαίδευση νέων βασικών και κλινικών ερευνητών για την βέλτιστη αντιμετώπιση του καρκίνου. Ήδη έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος σε διάφορους τομείς. Ο εμβολιασμός για τον ιό HPV είναι ένα από τα παραδείγματα καθώς μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση καρκίνου τραχήλου της μήτρας αλλά και άλλων νεοπλασιών που σχετίζονται με την μόλυνση από τον HPV. Και μπορεί η επίπτωση της νόσου να μειώνεται στον Δυτικό κόσμο, αλλά ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας αποτελεί μια από τις κυριότερες αν όχι την πρώτη αιτία θανάτου σε πολλές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αντίστοιχα, στο πεδίο της θεραπευτικής του καρκίνου είναι πλέον διαθέσιμες νέες στοχεύουσες θεραπείες και ανοσοθεραπείες που έχουν αυξήσει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών. Όλα τα παραπάνω έχουν μια κοινή συνιστώσα: την ερευνητική προσπάθεια πολλών ετών τόσο σε βασικό όσο και σε κλινικό επίπεδο που απαιτείται ώστε όλες αυτές οι καινοτομίες να φτάσουν στην κλινική πράξη. Φυσικά, η καινοτομία δεν είναι αποτέλεσμα μεμονωμένων ατόμων αλλά της συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων από διάφορες χώρες του κόσμου. Ίσως ένας από τους τομείς που αποτυπώνουν καλύτερα την συνεργατική αυτή προσπάθεια είναι οι πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των νέων φαρμάκων και διεξάγονται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με ιδιαίτερη συμμετοχή στο πεδίο των κλινικών μελετών και τα τελευταία χρόνια, Έλληνες ερευνητές συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως. Όταν ανακηρύχθηκε η 24η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Έρευνας για τον καρκίνο, οι διεθνείς οργανισμοί που συμμετείχαν, έθεσαν πέντε στόχους για να επιτευχθούν ως το 2025: Την ενίσχυση της ενημέρωσης για την σημασία της έρευνας για τον καρκίνο Την εξασφάλιση επαρκούς και συνεχούς χρηματοδότησης για τη διεξαγωγής της Την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας Την εκπαίδευση σε ερευνητικές στρατηγικές Την ανάπτυξη υποδομών έρευνας για τον καρκίνο σε όλες τις χώρες Προφανώς, η προσπάθεια επίτευξης αυτών των στόχων είναι διαρκής. Τα τελευταία χρόνια όμως, υπήρξαν και αρκετές προκλήσεις με κυριότερη την πανδημία COVID-19 που επιβράδυνε την ερευνητική προσπάθεια σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου και ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες των συστημάτων υγείας αλλά και τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Καθώς όμως έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, η φετινή παγκόσμια ημέρα εστιάζει στην ενίσχυση της έρευνας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Πηγή: Onmed
 4. Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, η Ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στην Αλτσχάιμερ (HIAAD.gr) γιόρτασε τα 3 χρόνια ενεργούς παρουσίας της διοργανώνοντας ημερίδα με θέμα «Συνεργατικά επιτεύγματα στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Υγείας και αρμόδια για τα θέματα ψυχικής υγείας, κα Ζωή Ράπτη και η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, κα Αθηνά Διακουμάκου, η Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη Νόσο Αλτσχάιμερ, Δρ. Παρασκευή Σακκά, καθώς και ο Νευρολόγος και καθηγητής Νευρολογίας του ΕΚΠΑ, Δρ. Νικόλαος Σκαρμέας. Η Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ συστάθηκε από ομάδα Ελλήνων ερευνητών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (ΗΠΑ) και επιστήμονες του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας Bi.HE.Lab του Ιονίου Πανεπιστημίου. Πλαισιώνεται από επιστήμονες από διάφορους κλάδους, από όλο τον κόσμο, που συνδυάζουν την επιστημονική τους γνώση και τις ερευνητικές τους ικανότητες για να αντιμετωπίσουν από κοινού, διεπιστημονικά, την εξέλιξη της πανδημίας της νόσου του Αλτσχάιμερ και των συναφών διαταραχών στην Ελλάδα. Παρά την κακοκαιρία, ο κόσμος που βρέθηκε στο φιλόξενο αμφιθέατρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, παρακολούθησε μία εξαιρετική συζήτηση που άφησε σε όλους τους παρευρισκόμενους μία γεύση ελπίδας. Στο πλαίσιο του διαλόγου που συντόνισε ο καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της HIAAD, αναπτύχθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την άνοια στη χώρα μας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η κυρία Ράπτη, «Όραμά μας είναι να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια στη χώρα να δημιουργήσουμε περισσότερες κοινοτικές δομές πιο κοντά στον πολίτη, να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνολογία […] για να παράσχουμε και εξ αποστάσεως υπηρεσίες υποστήριξης». Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης έγινε αναφορά στην αξία της συνεργασίας, που όπως δήλωσε ο Δρ. Σκαρμέας, «Η συνεργασία είναι κάτι που το προσπαθεί ο καθένας ατομικά και τελικά υλοποιείται συλλογικά αλλά σε πάρα πολλά επίπεδα» ενώ η κυρία Διακουμάκου τόνισε πως «Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι ανοικτό στο διάλογο, στις προτάσεις, στη συνεργασία για να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας εκτός από ένα προστατευτικό πλαίσιο». Αξίζει να σταθούμε στην προτροπή της Δρ. Σακκά για «…μία κοινωνία φιλική προς την άνοια, χωρίς στίγμα […] που περιλαμβάνει τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους και τους αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια». Τη συζήτηση έκλεισε ο Πρόεδρος της HIAAD, καθηγητής Κωνσταντίνος Λυκέτσος που επεσήμανε πως «…πλέον πρέπει να καταλάβουμε πως δεν πρέπει να φοβόμαστε την άνοια, να τη θεωρούμε ως μια χρόνια πάθηση για την οποία υπάρχει και φροντίδα και ελπίδα». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις σημαντικών συνεργασιών της πρωτοβουλίας όπως το Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης φροντιστών για την Αλτσχάιμερ από το Metropolitan College στο οποίο αναφέρθηκε ο Δρ. Ιάνης Ματσούκας, Executive Director, Global University Hub, Metropolitan College, η Γραμμή Υποστήριξης και ενημέρωσης για την άνοια και οι νέες ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης φροντιστών από τον Αντιπρόεδρο της HIAAD και εκπρόσωπο της πρωτοβουλία θάλλω, κο Νότη Παρασκευόπουλο, οι Δομές & Υπηρεσίες της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών από την Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, κα Πάτρα Μπλέκου και η παρουσίαση του νέου βιβλίου των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης «Πρακτική Φροντίδα για την άνοια: Οι πολλαπλές διαστάσεις της μέριμνας για τον ασθενή, τον φροντιστή, την οικογένεια» από τον Δρ. Σκαρμέα, νευρολόγο. Η Ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στην Αλτσχάιμερ θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών με αφορμή τον μήνα Αλτσχάιμερ, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου διοργανώνει το τρίτο κατά σειρά «Ταξίδι Ελπίδας» που υλοποιηθεί στο Ηράκλειο με την υποστήριξη της Εταιρείας Αλτσχάιμερ και Υγιούς Γήρανσης Ηρακλείου «Αλληλεγγύη». Πηγή: Onmed
 5. Ο ξηρός λαιμός οφείλεται συχνά σε κρυολόγημα, αφυδάτωση ή ύπνο με το στόμα ανοιχτό. Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες στο σπίτι, αλλά εξετάστε το ενδεχόμενο να επισκεφτείτε έναν γιατρό εάν τα συμπτώματα διαρκέσουν περισσότερο από μία εβδομάδα. Είναι αυτό λόγος ανησυχίας; Ο ξηρός, γρατζουνισμένος λαιμός είναι ένα κοινό σύμπτωμα — ειδικά κατά το φθινόπωρο και τους κρύους μήνες του χειμώνα, όταν ο αέρας είναι ξηρός και οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού εξαπλώνονται. Συνήθως, ο ξηρός λαιμός είναι σημάδι για κάτι μικρό, όπως ξηρότητα στον αέρα, κρυολόγημα ή ίωση. Η εξέταση των άλλων συμπτωμάτων σας μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε την αιτία του ξηρού λαιμού σας και να ξέρετε αν πρέπει να καλέσετε το γιατρό σας. Οι περισσότεροι από εμάς όταν χρησιμοποιούμε φυσικές ή «σπιτικές» θεραπείες1 αναζητούμε καταπράυνση (72%), ενυδάτωση (52%), και Φυσικά συστατικά (50%) Τα περισσότερα κρυολογήματα ή οι ιώσεις καθώς και η γρίπη χρειάζονται μερικές ημέρες για να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν ένα κρυολόγημα, μία ίωση ή μία γρίπη, γιατί σκοτώνουν μόνο βακτήρια - όχι ιούς. Για να αισθανθείτε καλύτερα κατά τη διάρκεια του κρυολογήματος ή της ίωσης, καθώς και όταν έχετε γρίπη, δοκιμάστε τα παρακάτω : Πάρτε ένα μη συνταγογραφούμενο αναλγητικό, όπως ιβουπροφαίνη (Nurofen) για να ανακουφίσετε τον πονόλαιμο και τους πόνους του σώματος. «Πιπιλίστε» μια παστίλια για το λαιμό όπως οι φυτικές παστίλιες StrepHerbal, που συνεισφέρουν στην ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και έχουν μια καταπραϋντική αίσθηση κατάλληλη για ξηρότητα και ερεθισμό στο λαιμό αφού καθώς λιώνει η καραμέλα στο στόμα αυξάνεται η παραγωγή σιέλου, η οποία λιπαίνει και καταπραΰνει τους φλεγμονώδεις ιστούς και απομακρύνει μολυσματικούς οργανισμούς από αυτούς. Περιέχουν, επίσης, βιταμίνη C και ψευδάργυρο που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι φυτικές παστίλιες StrepHerbaL είναι διαθέσιμες σε δύο διαφορετικές γεύσεις, βασισμένες σε φυσικά εκχυλίσματα Βοτάνων: 1. Μέλι, μελισσόχορτο και πρόπολη και 2. Μέντα, κεράσι. Πίνετε ζεστά υγρά, όπως ζωμό και ζεστό τσάι. Κάντε γαργάρες με ένα μείγμα ζεστού νερού και 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Χρησιμοποιήστε ένα αποσυμφορητικό ρινικό σπρέι για να ανακουφίσετε τη βουλωμένη μύτη. Πίνετε επιπλέον υγρά για να διατηρήσετε το στόμα και το λαιμό σας υγρό και να αποτρέψετε την αφυδάτωση. Ξεκουραστείτε αρκετά. Ενεργοποιήστε έναν υγραντήρα για να υγράνετε τον αέρα στο δωμάτιό σας. Να θυμίσουμε μερικές αιτίες που προκαλούν ξηρότητα και ερεθισμό στον λαιμό. Κρυολόγημα ή ίωση: Το κρυολόγημα ή η ίωση είναι μια κοινή λοίμωξη που προκαλείται από πολλούς διαφορετικούς ιούς. Η μόλυνση μπορεί να κάνει το λαιμό σας ξηρό και «γρατζουνισμένο». Γρίπη: Η γρίπη είναι μια ασθένεια του αναπνευστικού. Όπως το κρυολόγημα, ένας ιός προκαλεί τη γρίπη. Τα συμπτώματα της γρίπης τείνουν να είναι πιο σοβαρά από εκείνα του κρυολογήματος. Εποχιακές Αλλεργίες: Οι εποχιακές αλλεργίες, προκαλούνται από υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε κανονικά αβλαβείς ουσίες στο περιβάλλον σας. Αφυδάτωση: Η ξηρότητα στο λαιμό σας μπορεί απλώς να είναι ένα σημάδι ότι δεν έχετε πιει αρκετά υγρά. Όταν είστε αφυδατωμένοι, το σώμα σας δεν παράγει τόσο πολύ σάλιο που συνήθως υγραίνει το στόμα και το λαιμό σας. Η αφυδάτωση μπορεί επίσης να προκαλέσει ξερό στόμα, αυξημένη δίψα, πιο σκούρα ούρα και λιγότερα ούρα από το συνηθισμένο, κούραση και ζάλη. Κοιμάστε με το στόμα ανοιχτό: Εάν ξυπνάτε κάθε πρωί με ξηροστομία, το πρόβλημα μπορεί να είναι ότι κοιμάστε με το στόμα ανοιχτό. Ο αέρας στεγνώνει το σάλιο που συνήθως κρατά το στόμα και το λαιμό σας υγρό. Βιβλιογραφία: Sharifi-Red J.et al Molecules 2017;22:70 Πηγή: Onmed
 6. Γνωρίζουμε όλοι ότι το junk food μόνο καλό δεν κάνει στην υγεία μας, αλλά ξέρετε ότι η παρατεταμένη κατανάλωση αυτού του είδους του φαγητού, μπορεί κυριολεκτικά να μας «σκοτώσει»; Είναι αλήθεια. Ορισμένα τρόφιμα έχει αποδειχθεί επιστημονικά πώς επηρεάζουν αρνητικά την υγεία μας και «αφαιρούν» χρόνια από τη ζωή μας. Μάθετε ποια είναι! Επεξεργασμένο κρέας Η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Τα επεξεργασμένα κρέατα όπως τα χοτ ντογκ, το πεπερόνι, τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να είναι νόστιμα αλλά δεν είναι καθόλου μα καθόλου θρεπτικά. Μάλιστα όσοι καταναλώνουν τακτικά αυτού του είδους τα κρέατα έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιά και καρκίνο. Σύμφωνα μάλιστα με τη σχετική έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC), το μπέικον, το ζαμπόν, τα λουκάνικα και άλλα παρόμοια προϊόντα αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ενώ εκτός από τα αλλαντικά, στο στόχαστρο μπαίνει και το ίδιο το κόκκινο κρέας. Η αντικατάσταση του κόκκινου κρέατος με ψάρι, πουλερικά ή φυτικής προέλευσης πρωτεΐνες, μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους για την υγεία μέχρι και 14%. Ανθρακικό και ζαχαρούχα ποτά Καταρχάς το «χρωματιστό νερό» και η ζάχαρη καταστρέφουν τα δόντια μας. Έτσι κι αλλιώς όμως είναι γνωστό ότι πέρα από την οδοντοστοιχία, η σόδα και τα αναψυκτικά κάνουν κακό και στην υγεία γενικότερα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μακροπρόθεσμη συστηματική κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων ενώ βλάπτουν και την υγεία των οστών. Μάλιστα τα αναψυκτικά τύπου light (χωρίς προσθήκη ζάχαρης) έχουν κατηγορηθεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου λόγω της ασπαρτάμης που περιέχουν. Τα πειράματα στα οποία βασίζεται η παραπάνω αντίληψη έχουν γίνει σε ποντίκια στα οποία δόθηκαν μεγαδόσεις ασπαρτάμης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί για τον άνθρωπο. Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αναψυκτικά με γλυκαντικές ουσίες δεν είναι φυσικά τρόφιμα και έχουν μπει στη διατροφή του ανθρώπου σχετικά πρόσφατα (επομένως η μακροχρόνια έκθεση σε αυτά δεν είναι γνωστή), καλό είναι η κατανάλωσή τους να είναι περιορισμένη και ειδικά στα παιδιά και τις εγκύους να αποφεύγεται. Τηγανητές πατάτες Είναι εύκολο να πούμε αντίο σε κρέας και αναψυκτικά. Ποιος όμως μπορεί να αντισταθεί στις τηγανητές πατάτες; Μπορεί να είναι εξαιρετικά νόστιμες, είναι όμως και εξαιρετικά επιβλαβείς. Αυτό επειδή η θερμοκρασία στην οποία τηγανίζονται οι πατάτες είναι πραγματικά υψηλή και είναι πιθανό να περιέχει μια χημική ουσία που ονομάζεται ακρυλαμίδιο, η οποία συνδέεται με αυξημένα ποσοστά καρκίνου. Για να μειώσετε την παραγωγή της εν λόγω χημικής ουσίας θα πρέπει να: Μην αποθηκεύετε τις πατάτες στο ψυγείο, επειδή οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσουν την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα και τις πιθανότητες να αναπτυχθεί ακρυλαμίδιο κατά το τηγάνισμα. Όταν κόβετε τις πατάτες, πριν τις τηγανίσετε, να τις βάζετε σε κρύο νερό για 30'. Στη συνέχεια να τις στραγγίζετε καλά και μετά να τις τηγανίζετε. Φροντίστε κατά το τηγάνισμα η θερμοκρασία του ελαιολάδου να μην ξεπερνά τους 175° C. Μην αφήνετε να σκουρύνουν οι πατάτες. Μόλις αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα, βγάλτε τις από το τηγάνι ή τη φριτέζα. Μην τρώτε τις καμένες πατάτες ή τα κομμάτια εκείνα που είναι πολύ σκούρα. Φυτικά έλαια (σογέλαιο, ηλιέλαιο κλπ). Υποτίθεται πώς τα φυτικά έλαια μειώνουν τη χοληστερίνη και κατ’ επέκταση μειώνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης καρδιακών νοσημάτων. Όμως η κατανάλωση φυτικών ελαίων δεν εγγυάται την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνετε για να είστε βέβαιοι ότι η υγεία σας βρίσκεται σε καλή κατάσταση είναι συχνό τσεκ απ. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες έρευνες η υπερβολική κατανάλωση αυτών των λιπών μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, η οποία είναι η κύρια αιτία πολλών χρόνιων παθήσεων. Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιμότερο να ακολουθείτε τη μεσογειακή διατροφή με λογική κατανάλωση ελαιολάδου. Πηγή: Onmed
 7. Η συστηματική υγιεινή των δοντιών με τακτικό βούρτσισμα και χρήση στοματικού διαλύματος -εκτός των άλλων ωφελειών- μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι στους ανθρώπους με ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα (το επόμενο στάδιο), παρατηρείται ταχύτερος ρυθμός έκπτωσης των νοητικών-γνωστικών λειτουργιών τους. Είναι όμως ασαφές αν η άνοια επιταχύνει την κακή υγεία των δοντιών, αν συμβαίνει το αντίθετο ή αν και τα δύο συμβαδίζουν. Ερωτηματικό έτσι παραμένει κατά πόσο η θεραπεία των ούλων στους ηλικιωμένους θα μπορούσε να «φρενάρει» κάπως την επιδείνωση του Αλτσχάιμερ. Είναι πολύ πιθανό πάντως ότι η σωστή υγιεινή των δοντιών στην τρίτη ηλικία συμβάλλει και στην προστασία από την άνοια. Οι ερευνητές του King's College του Λονδίνου και του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, με επικεφαλής τον καθηγητή Κλάιβ Χολμς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό PLoS One, μελέτησαν επί έξι μήνες 59 άτομα με ήπιο Αλτσχάιμερ, τα οποία υποβλήθηκαν σε διάφορα τεστ, τούς έγινε αιμοληψία για μέτρηση των δεικτών φλεγμονής στον οργανισμό τους, ενώ αξιολογήθηκε και η υγεία των δοντιών τους. Όπως διαπιστώθηκε, η ύπαρξη ουλίτιδας ή περιοδοντίτιδας σχετιζόταν με μια εξαπλάσια αύξηση στο ρυθμό επιδείνωσης των νοητικών-γνωστικών ικανοτήτων τους, σε σχέση με όσους είχαν υγιή δόντια, ενώ παράλληλα καταγράφηκε αυξημένη φλεγμονή στον οργανισμό τους. Οι επιστήμονες συμπέραναν ότι πιθανώς η κακή υγεία των δοντιών επιταχύνει τη νόσο Αλτσχάιμερ μέσω βιολογικών μηχανισμών που συνδέονται με την φλεγμονή. Η περιοδοντική νόσος (μόλυνση των ούλων) είναι κοινή στους ηλικιωμένους και μπορεί να επιδεινωθεί σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ, καθώς φροντίζουν λιγότερο την υγιεινή των δοντιών τους, όσο η νόσος χειροτερεύει. Όσο χειρότερη είναι η άνοια, τόσο χειρότερη είναι η υγεία των δοντιών του ασθενούς. Επειδή όμως το δείγμα των ασθενών ήταν μικρό, οι ερευνητές τόνισαν ότι η μελέτη τους θα πρέπει να επαναληφθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, ώστε να πέσει περισσότερο φως στους μηχανισμούς που συνδέουν την υγεία των δοντιών με την εξέλιξη της άνοιας.Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη του Αλτσχάιμερ. Επίσης αν κάποιος ηλικιωμένος έχει πια λίγα δόντια -πιθανώς λόγω προηγούμενης περιοδοντίτιδας- αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Πηγή: Onmed
 8. Επιστήμονες από τις ΗΠΑ και την Κίνα ανέπτυξαν μια νέα αποτελεσματικότερη μέθοδο για την αντιμετώπιση του συγγενούς ή παιδικού καταρράκτη, η οποία βασίζεται στη χρήση βλαστικών κυττάρων του ίδιου του ασθενούς. Η τεχνική, που -αντί να αντικαθιστά- αναγεννά τον φακό του ματιού, δοκιμάσθηκε με επιτυχία σε ζώα και μικρά παιδιά.΄Εχει, εκτός από βελτιωμένα αποτελέσματα, και λιγότερες παρενέργειες. Είναι η πρώτη φορά που αναγεννάται όλος ο φακός του ματιού. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα στο πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής. Ο συγγενής καταρράκτης, που αποτελεί σημαντική αιτία τύφλωσης των παιδιών, εμφανίζεται είτε εκ γενετής, είτε λίγο μετά. Η συμβατική θεραπεία του σήμερα γίνεται με την χειρουργική αφαίρεση του θολωμένου φακού του ματιού και την αντικατάστασή του με ένα τεχνητό φακό. Η μέθοδος αυτή όμως μπορεί να έχει παρενέργειες, όπως πρόκληση φλεγμονής, καταστροφή κυττάρων και παρατεταμένη διάρκεια ανάρρωσης. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Κανγκ Ζανγκ, διευθυντή του Ινστιτούτου Γενωμικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Σαν Ντιέγκο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικο "Nature", απομόνωσαν ενδογενή επιθηλιακά βλαστικά και προγονικά κύτταρα του φακού. Στη συνέχεια, κάνοντας πολύ μικρότερη τομή από ό,τι με την παραδοσιακή μέθοδο (ενάμισι χιλιοστού αντί έξι), αφαίρεσαν χειρουργικά τον δυσλειτουργικό φακό και αναγέννησαν ένα νέο φακό σε πειραματόζωα (κουνέλια και μαϊμούδες), καθώς και σε 12 παιδιά ηλικίας έως δύο ετών. Τα παιδιά ανάρρωσαν μέσα σε ένα μήνα, με λιγότερες επιπλοκές, ενώ η διαφάνεια του φακού τους βελτιώθηκε πολύ περισσότερο σε σχέση με 25 άλλα παιδιά που -για λόγους σύγκρισης- έκαναν τη συμβατική χειρουργική θεραπεία. Στα τελευταία, εμφανίστηκε συχνότερα μεταχειρουργική φλεγμονή, υπέρταση στο μάτι και νέα θόλωση του φακού του ματιού. Η πρωτοποριακή τεχνική δοκιμάσθηκε αρχικά σε παιδιά, επειδή σε αυτά τα επιθηλιακά βλαστικά κύτταρά τους είναι πιο νεανικά και πιο ικανά να αναγεννήσουν τον φακό. Όμως οι ερευνητές δήλωσαν ότι ήδη προσπαθούν να εφαρμόσουν την αναγέννηση του φακού με βλαστοκύτταρα και στις πολύ πιο συχνές περιπτώσεις καταρράκτη προχωρημένης ηλικίας, την κύρια αιτία τύφλωσης διεθνώς (πάνω από το 50%) - κάτι που αναμένεται να είναι πιο δύσκολο. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι τυφλοί εξαιτίας του καταρράκτη. Παρά τις προόδους στη θεραπεία του καταρράκτη, αρκετοί ηλικιωμένοι δεν βλέπουν καλά μετά την επέμβαση και πρέπει να φοράνε γυαλιά για να οδηγήσουν ή να διαβάσουν ένα βιβλίο. Οι ερευνητές αισιοδοξούν ότι τα βλαστοκύτταρα μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθούν για τη θεραπεία και άλλων παθήσεων, όπως της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και του γλαυκώματος. Κερατοειδείς χιτώνες (και όχι μόνο) δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο Εξάλλου, σε μια συναφή εξέλιξη που θυμίζει επιστημονική φαντασία και δημοσιεύθηκε στο ίδιο περιοδικό, ερευνητές από την Ιαπωνία και τη Βρετανία με επικεφαλής τον Κότζι Νισίντα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οζάκα, παρουσίασαν μια μέθοδο που χρησιμοποιεί επίσης βλαστοκύτταρα για να αναγεννήσει διαφόρους τύπους ιστού των ματιών (κερατοειδικού χιτώνα, επιπεφυκότα, φακου και αμφιβληστροειδούς). Στην ουσία, αναδημιουργήθηκαν μάτια στο εργαστήριο, έτοιμα προς μεταμόσχευση. Οι δοκιμές σε τυφλά ζώα με κερατοειδική τύφλωση έδειξαν ότι ήταν δυνατό να αποκατασταθεί η όρασή τους. Οι ερευνητές πήραν επιθηλιακά κύτταρα κερατοειδούς από ανθρώπους ασθενείς, τα καλλιέργησαν στο εργαστήριο και τα μεταμόσχευσαν στα μάτια τυφλών κουνελιών, αναγεννώντας έτσι το μπροστινό μέρος του ματιού των ζώων. Η τεχνική δίνει ελπίδες για μελλοντικές μεταμοσχεύσεις ματιών, που δεν θα απορρίπτονται από το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Οι ερευνητές θεωρούν ότι άνοιξε ο δρόμος για να κάνουν κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, με στόχο να αποκαταστήσουν την όρασή τους. Όμως, θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια και αν ποτέ αναπτυχθεί όντως μια τέτοια αναγεννητική θεραπεία, αναμένεται να είναι πολύ ακριβή. Πηγή: Onmed
 9. Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που συνδέεται με τα ποσοστά σιδήρου που είναι αποθηκευμένα στα κύτταρά μας. Εντοπίζεται στη σπλήνα, το συκώτι, στους σκελετικούς μύες και τον μυελό των οστών, ενώ ένα ποσοστό της βρίσκεται και στο αίμα. Ο έλεγχος της φερριτίνης είναι απαραίτητος, καθώς μπορεί να εντοπίσει πιθανό πρόβλημα αναιμίας που οφείλεται στην έλλειψη σιδήρου. Τα συμπτώματα που μπορεί να υποδεικνύουν έλλειψη σιδήρου είναι: -πονοκέφαλος -ζαλάδες -αδυναμία Ο έλεγχος φερριτίνης μπορεί επίσης να ανιχνεύσει φλεγμονή στον οργανισμό αλλά και αν υπάρχει πλεόνασμα σιδήρου (αιμοχρωμάτωση), που μπορεί να προκαλέσει κόπωση, έλλειψη ενέργειας, καρδιακά προβλήματα, κοιλιακό πόνο κ.ά. Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εξέτασης -Μετάγγιση αίματος έως και 4 μήνες πριν -Αν είστε αθλητής/ αθλήτρια -Αν υπάρχουν ήδη φλεγμονές στο σώμα λόγω ασθένειας ή χειρουργείου -Αν τις τελευταίες 3 ημέρες κάνατε ακτινογραφία -Κατανάλωση φαρμάκων, πχ. χάπια θυρεοειδούς -Ηλικία -Διατροφή με βάση το κόκκινο κρέας Επειδή τα όρια διαφέρουν μεταξύ εργαστηρίων, ο κάθε εξεταζόμενος πρέπει να συμβουλεύεται τον γιατρό του, ο οποίος θα κάνει την αξιολόγηση με βάση την κατάσταση της υγείας του και άλλους εξωγενείς παράγοντες. Πηγή: Onmed
 10. Τα παχύσαρκα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν ενδείξεις καρδιοπάθειας από την ηλικία των 8 ετών, σύμφωνα με μια έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Ορλάντο. Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας μαγνητικές τομογραφίες, μέτρησαν τον καρδιακό μυ 20 παιδιών και εφήβων με φυσιολογικό βάρος και άλλων 20 παχύσαρκων παιδιών. Παρατήρησαν ότι η παχυσαρκία αυξάνει κατά 27% τον κίνδυνο να διογκωθεί η μυική μάζα της αριστερής κοιλίας της καρδιάς και κατά 12% τον κίνδυνο πάχυνσης του καρδιακού μυ, κάτι που συνιστά ένδειξη καρδιοπάθειας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το 40% των παχύσαρκων παιδιών και εφήβων στις ΗΠΑ ενδέχεται να διατρέχουν «αυξημένο» κίνδυνο να παρουσιάσουν καρδιοπάθειες λόγω της πάχυνσης του μυοκαρδίου που επηρεάζει την ικανότητα της καρδιάς να αντλεί το αίμα. Πάντως, κανένα από τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα δεν παρουσίαζε συμπτώματα. Οι καρδιολόγοι πιστεύουν όμως ότι τα καρδιολογικά προβλήματα σε παιδική ηλικία μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές αργότερα καθώς και πρόωρο θάνατο λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων. «Οι γονείς θα πρέπει πραγματικά να κάνουν τα πάντα ώστε τα παιδιά τους να διατηρούν φυσιολογικό βάρος» υπογράμμισε η Δρ. Λινγιουάν Τζινγκ, ερευνήτρια από την Πενσιλβάνια. «Ελπίζουμε ότι οι ανωμαλίες που παρατηρήσαμε θα είναι αναστρέψιμες όμως είναι πιθανόν να είναι μόνιμες», τόνισε. Πολλά από τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως άσθμα και υπέρταση. Οι ερευνητές είχαν αποκλείσει πάντως παιδιά που έπασχαν από διαβήτη ή ανηλίκους με ακραία παχυσαρκία που δεν μπορούσαν να μπουν στο μαγνητικό τομογράφο. «Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό καρδιακών παθήσεων στα παχύσαρκα παιδιά μπορεί να είναι υποτιμημένο», εξήγησε η Δρ. Τζινγκ. Ένα στα τρία παιδιά στις ΗΠΑ θεωρείται υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Τα τελευταία 30 χρόνια διπλασιάστηκε ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 6-12 ετών και τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των παχύσαρκων εφήβων, σύμφωνα με τα Ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC). Για αυτήν την αύξηση ενοχοποιείται αρχικά η διατροφή: οι πατάτες συνιστούν το 25% όλων των λαχανικών που καταναλώνουν τα παιδιά και οι χυμοί φρούτων --που συχνά είναι πολύ πλούσιοι σε ζάχαρη και φτωχοί σε φυτικές ίνες-- αποτελούν το 40% των "φρούτων" που τρώνε οι ανήλικοι. Επιπροσθέτως, το πρόβλημα επιτείνεται από την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και την πολύωρη παραμονή μπροστά από μια οθόνη, της τηλεόρασης ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πηγή: Onmed
 11. Σχεδόν σε όλα τα παιδάκια έχει συμβεί να καταπιούν μια τσίχλα, αλλά – ευτυχώς – λίγα είναι εκείνα που έχει χρειαστεί να επισκεφτούν έναν γιατρό με αφορμή αυτό το περιστατικό. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό να έχετε ακούσει τη θεωρία ότι η τσίχλα παραμένει στο στομάχι για τα επόμενα 7 χρόνια. Αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι μύθος. Αν το στομάχι του παιδιού δεν καταφέρει να διασπάσει το κομμάτι τσίχλας με τον ίδιο τρόπο που διασπά άλλα τρόφιμα, το πεπτικό σύστημα μπορεί να κινηθεί κατά μήκος μέσω της ομαλής εντερικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, η τσίχλα θα βγει με τις κενώσεις στην τουαλέτα. Πότε μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα; Η κατάποση μιας μεγάλης μάζας τσίχλα ή πολλά μικρά τεμάχια τσίχλας σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμποδίσει το πεπτικό σύστημα σε σπάνιες όμως περιπτώσεις. Η εντερική απόφραξη είναι πιθανό να συμβεί όταν η τσίχλα καταπίνεται μαζί με ξένα αντικείμενα, όπως κέρματα ή όταν καταπίνεται με μη εύπεπτα υλικά όπως είναι οι ηλιόσποροι. Συγκεκριμένα, μελέτη που δημοσιεύεται το 1998 στην επιθεώρηση της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας (ΑΑΡ), περιέγραψε τις περιπτώσεις τριών παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν σε κλινική με πόνο στην κοιλιά, δυσκοιλιότητα και άλλα συμπτώματα. Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, τα παιδιά είχαν μικρές μάζες από τσίχλες στα έντερά τους. Σε τρεις άλλες μελέτες, η μία εκ των οποίων δημοσιεύθηκε στην «Αμερικανική Επιθεώρηση Ασθενειών σε Παιδιά» (ΑJDC), αναφέρθηκαν παρόμοια περιστατικά. Τα περισσότερα παιδιά έγιναν καλά μετά την αφαίρεση των αποφράξεων. Οι συγγραφείς των μελετών τονίζουν ότι το φαινόμενο είναι σπάνιο, αλλά εφιστούν την προσοχή των γονέων, κυρίως όταν τα παιδιά τους είναι μικρά και τους αρέσουν πολύ οι τσίχλες αλλά και γιατί τα μικρά παιδιά λόγω άγνοιας μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι η τσίχλα μασιέται και απλά να την καταπίνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, η περιστασιακή κατάποση μιας τσίχλας είναι ακίνδυνο. Τι ακριβώς συμβαίνει με την τσίχλα; Οι τσίχλες κατασκευάζονται από φυσικά ή συνθετικά συστατικά (ρητίνη), συντηρητικά, αρωματικές ουσίες και γλυκαντικές ουσίες. Το σώμα μπορεί να απορροφήσει γλυκαντικές ουσίες, όπως τη ζάχαρη, η οποία όμως προσθέτει πολλές θερμίδες αν καταναλώνονται συνεχώς τσίχλες με προσθήκη ζάχαρης. Αλλά το ανθρώπινο πεπτικό σύστημα δεν μπορεί να αφομοιώσει τη ρητίνη. Έτσι σε περίπτωση που καταπιεί ένα παιδί τσίχλα, ο οργανισμός θα την αποβάλλει μόνο με τις δράσεις του εντέρου. Το ταξίδι της τσίχλας λοιπόν, τελειώνει με μια επίσκεψη στην τουαλέτα. Είναι κάποια παιδιά πολύ μικρά για να μασούν τσίχλα; Τα παιδιά δεν πρέπει να μασούν τσίχλα μέχρι να κατανοήσουν πλήρως τη σημασία του «μασάω» και του «καταπίνω». Μέχρι την ηλικία των 5, τα περισσότερα παιδιά έχουν καταλάβει τη διαφορά της τσίχλας με την καραμέλα και δεν την καταπίνουν Πηγή: Onmed
 12. Yesterday
 13. Aliti.12

  • Aliti.12
  •   
  • Maimoudaki House

  Hi, is the link for Karra wrong ???

 14. «Η διάγνωση ήταν Πολλαπλό Μυέλωμα…Πρώτη φορά το άκουγα. Ήταν τρομακτικό για εμένα και την οικογένειά μου… Η στήριξη του οικογενειακού μου περιβάλλοντος, ήταν πολύ σημαντική.» Σε αυτά τα λόγια μιας ασθενούς με Πολλαπλό Μυέλωμα αντανακλάται το κενό πληροφόρησης του κοινού για τη συγκεκριμένη νόσο, αλλά και το βαρύ φορτίο της για τους ασθενείς και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Επιχειρώντας να συμβάλλει στην κάλυψη αυτού του κενού και να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στους ασθενείς, η φαρμακευτική εταιρεία Sanofi Ελλάδας υλοποιεί την εκστρατεία ενημέρωσης για το Πολλαπλό Μυέλωμα με τίτλο «Μαζί στη ζωή». Η εκστρατεία, την οποία υποστηρίζει ως πρεσβευτής ο γνωστός ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών "Κ.Ε.Φ.Ι." Αθηνών. Όπως αναφέρθηκε στη Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της εκστρατείας, μολονότι το Πολλαπλό Μυέλωμα αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αιματολογική κακοήθεια παγκοσμίως, παραμένει μία άγνωστη στο ευρύ κοινό νόσος. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί δεν αναγνωρίζουν εγκαίρως τα συμπτώματα και λαμβάνουν καθυστερημένη διάγνωση, μειώνοντας τις πιθανότητες μακροχρόνιας επιβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τη νόσο, αποκαλύπτοντας το «σιωπηλό» προφίλ της και τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στους ασθενείς και τους φροντιστές τους, ανατρέποντας αποθαρρυντικά στερεότυπα γύρω από τη νόσο και τεκμηριώντας τις ελπίδες για ποιοτική ζωή, υπογραμμίζοντας τις θεαματικές εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Κύριο όχημα της εκστρατείας είναι το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Πολλαπλό Μυέλωμα – Μαζί στη ζωή», το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Sanofi Ελλάδας (www.sanofi.gr) και προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Η ταινία αποτυπώνει την πολύπλευρη επίπτωση της νόσου μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες τεσσάρων ανθρώπων: μίας ασθενούς, της συζύγου/φροντιστή ενός ασθενούς, μίας ιατρού-αιματολόγου και ενός ψυχολόγου. Στο ρόλο του αφηγητή είναι ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. «Το Πολλαπλό Μυέλωμα είναι μία σύνθετη νόσος, με σημαντικές προκλήσεις στην αντιμετώπισή της, γι’ αυτό και η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές μας στη Sanofi. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω της εκστρατείας “Μαζί στη ζωή”, υποστηρίζοντας την έγκαιρη διάγνωση της νόσου», είπε η Ευγενία Λιονή, Communication Head Greece & Cyprus & Communication BP Specialty Care Central & South Europe. Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ως πρεσβευτής της εκστρατείας, αναφέρθηκε με ευαισθησία στο φορτίο της ασθένειας, αναγνωρίζοντας το σωματικό και ψυχικό σθένος που δείχνουν οι ασθενείς και οι φροντιστές τους στην καθημερινή μάχη τους ενάντια στη νόσο. «Η συμμετοχή μου στην εκστρατεία με έπεισε για την αδιαμφισβήτητη αξία της πληροφόρησης. Αφουγκράστηκα την αγωνία ασθενών και φροντιστών μέσα από τις ειλικρινείς αφηγήσεις τους και μοιράστηκα μαζί τους την ελπίδα που δημιουργούν οι θεαματικές εξελίξεις της επιστήμης σε αυτό το πεδίο», είπε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Πρεσβευτής της εκστρατείας. Πηγή: Onmed
 15. Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ), στο πλαίσιο της Διημερίδας «Το ταξίδι του Ασθενή» που θα διοργανωθεί το διάστημα 23-24/09 στην Αθήνα (Electra Palace), θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενός Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και φροντίδα των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΑμΠΣ). Το σχέδιο δράσης αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας και ανάλυσης δεδομένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου διάγνωσης και διαχείρισης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ) μέσα από τη διασύνδεση του συνόλου των φορέων, που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια νόσος που πλήττει νεαρά άτομα σε παραγωγική ηλικία, επιφέροντας σημαντικές συνέπειες τόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και για τους ασθενείς και τους φροντιστές τους, σε προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Βάσει νεότερων ερευνητικών δεδομένων, τα ΑμΠΣ στη χώρα μας ανέρχονται σε 21.218, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 30 έτη και υψηλότερο επιπολασμό στις ηλικίες 45-49 ετών. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρος της ΕΛΛ.Α.ΝΑ, με αφορμή την διοργάνωση της Διημερίδας και στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Roche Hellas: «Η διάγνωση και η θεραπεία είναι βασικοί σταθμοί στο ταξίδι των ΑμΠΣ προς τον τελικό προορισμό, που είναι η επίτευξη και η διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής. Πρόκειται, όμως, για μια πορεία με αλλαγές και προκλήσεις, που απαιτούν έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση - με τη χρήση νοσοτροποποιητών παραγόντων καθώς και συμπτωματικών θεραπειών – αλλά και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών υγείας προσαρμοσμένων στην τρέχουσα πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατόν να περιοριστούν οι επιπτώσεις της νόσου, που αφορούν διάφορους τομείς της κοινωνίας (υγεία, οικονομία, εργασία) και πολλά επίπεδα για παροχή φροντίδας (υγεία, πρόνοια, κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα, υποστήριξη για εργασία και απασχόληση). Μόνο σε επίπεδο κόστους, όσον αφορά στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι η ετήσια μέση συνολική (δημόσια και ιδιωτική) διαχειριστική δαπάνη (άμεση και έμμεση) της νόσου ανέρχεται στο ποσό των 40.303€ (23.707€ για την ήπια μορφή έως 59.611€ για τη σοβαρή). Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι, που η ΕΛΛ.Α.ΝΑ, με την παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη ενός πραγματικά πρωτοποριακού και με ασθενοκεντρική δομή Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας, ανοίγει το δρόμο για το μετασχηματισμό του οικοσυστήματος της υγείας όσον αφορά στην ΠΣ. Ένα στόχο που απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να προσαρμοστούμε στις νέες ανάγκες και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες, που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο βιώσιμο δημόσιο σύστημα υγείας και κυρίως σε αναβαθμισμένη παροχή φροντίδας για τα ΑμΠΣ». Ο κ. Νικόλαος Γρηγοριάδης, Καθηγητής Νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραμματέας της ΕΛΛ.Α.ΝΑ και επιστημονικός υπεύθυνος του σχεδίου δράσης στην ομιλία του ανέφερε: «Το Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ενός Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας για την ΠΣ, σχεδιάζεται με στόχο την ένταξη σε αυτό του συνόλου των δημόσιων Κλινικών και Εργαστηρίων (Πανεπιστημιακών και ΕΣΥ) και ενδεχομένως και ιδιωτικών Υγειονομικών μονάδων (κλινικών εργαστηρίων) στη συνέχεια. Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία μιας νέας κεντρικής δομής που θα διασυνδέει τον ασθενή με όλους τους επαγγελματίες υγείας των ειδικοτήτων που τον αφορούν, τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, τους φροντιστές, τους Συλλόγους Ασθενών, τις ιατρικές εταιρείες, τα ερευνητικά ινστιτούτα, τα Πανεπιστήμια, τον ΕΟΠΥΥ, την ΗΔΙΚΑ, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τα αρμόδια Υπουργεία, την Κοινωνική Ασφάλιση και την Πρόνοια. Στόχος της διασύνδεσης αυτής θα είναι αφενός η βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης εξατομικευμένης φροντίδας σε όσους πάσχουν από ΠΣ και αφετέρου η συγκέντρωση ερευνητικών δεδομένων,η επεξεργασία των οποίων θα επιτρέψει την καλύτερη, πιο αξιόπιστη και ταχύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου αλλά και την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων μέσα από την ολιστική προσέγγιση των πληροφοριών που αφορούν τους ασθενείς και σήμερα βρίσκονται κατακερματισμένες και ασύνδετες. Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα περιορίσει τα οργανωτικά, οικονομικά και γεωγραφικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την έγκαιρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τη συνεπή ανταπόκριση των ασθενών στις απαιτήσεις του προγράμματος διαχείρισης των προβλημάτων τους και των προτεινόμενων θεραπευτικών στρατηγικών. Στα εμπόδια αυτά περιλαμβάνονται η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης των ασθενών αλλά και βασικών ιατρικών ειδικοτήτων (κυρίως συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Νευρολόγων) καθώς και η απώλεια παραγωγικότητας, οι υψηλές ιδιωτικές πληρωμές και τα οικονομικά και φυσικά γεωγραφικά εμπόδια. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις δυσκολίες που προκύπτουν είτε στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου εξαιτίας της περιορισμένης εμπειρίας των ιατρών πρώτης επαφής, είτε στην κατάλληλη φροντίδα και τις υπηρεσίες υγείας εξαιτίας της γεωγραφικής πολυδιάσπασης, είτε στην πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις και υπηρεσίες αποκατάστασης. Η λειτουργία του Δικτύου εκτιμάται ότι θα αποτελέσει καίριο βήμα για τη βελτίωση της οργάνωσης και κατανομής των πόρων του συστήματος υγείας στην ΠΣ και θα συνδράμει στην εξασφάλιση της παροχής κατάλληλης, έγκαιρης, δομημένης εκπαίδευσης σχετικά με τα στάδια και τη διαδικασία διαχείρισης της νόσου σε επαγγελματίες υγείας εξειδικευμένους και μη, στη νόσο. Παράλληλα, θα μπορεί να αναβαθμίσει την πρόσβαση και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, που παρέχονται στους ασθενείς, ιδιαίτερα εκείνους που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες, καθώς ένα μεγάλο μέρος της απαιτούμενης ιατρικής φροντίδας θα μπορεί να τους προσφέρεται μέσω του Δικτύου στον τόπο διαμονής τους, με τη διαδικτυακή συνεργασία τριτοβάθμιων κέντρων υγείας με τους κατά τόπους θεράποντες ιατρούς νευρολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας, καθώς επίσης και με δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πέραν όλων αυτών, το Δίκτυο μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την πιλοτική εφαρμογή πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων παρέμβασης στον τομέα της ΠΣ, όπως ενδεχομένως ενός προγράμματος παροχής φαρμακευτικής θεραπείας κατ’ οίκον, που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, ως ΕΛΛ.Α.ΝΑ, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίζουμε να συν-δημιουργούμε και να εργαζόμαστε από κοινού με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αντιμετωπίζουμε τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της Υγείας και να αναπτύσσουμε λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν αξία για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας». Το έργο για τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης περί της δημιουργίας Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και φροντίδα των ΑμΠΣ υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των εταιρειών Merck Α.Ε, Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε, Γένεσις Φάρμα Α.Ε, Roche Hellas Α.Ε, τις οποίες η ΕΛΛ.Α.ΝΑ ευχαριστεί θερμά. Πηγή: Onmed
 16. Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, προχώρησε στη δημοσίευση της 2ης Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Η νέα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Ευρωκλινικής περιλαμβάνει όλες τις δράσεις και τα προγράμματα που πραγματοποίησε ο Όμιλος την προηγούμενη χρονιά, ανταποκρινόμενος με επιτυχία στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη μάχη ενάστια στην πανδημία, η καινοτομία, η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η ορθή εταιρική διακυβέρνηση και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελούν μερικούς μόνο από τους πυλώνες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία και τη δράση του Ομίλου Ευρωκλινικής. Στον Όμιλο Ευρωκλινικής, καθοδηγούμαστε από ένα κοινό όραμα, να συμβάλλουμε στη βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας των ανθρώπων τόσο μέσω της λειτουργίας της Κλινικής όσο και μέσω της υλοποίησης ποικίλων δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς. Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα στον πλανήτη, βασικός τομέας της επιχειρηματικής μας στρατηγικής είναι η διατήρηση και η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος μέσα από την ανάπτυξη ενός πλαισίου δράσεων περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Χαρακτηριστική απόδειξη της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας που επέδειξε ο Όμιλος για τη χρονιά 2021, αποτελούν η μείωση κατανάλωσης νερού κατά 37% ανά ασθενοημέρα και η μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 26% ανά ασθενοημέρα. Με αφορμή την έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ευρωκλινικής, Νικόλας Πλακόπητας, δήλωσε: «Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα στον πλανήτη, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη υιοθετώντας ένα μοντέλο λειτουργίας που επικεντρώνεται στην καινοτομία των υπηρεσιών, τη στήριξη των ανθρώπων μας, την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο». Η δημιουργία της παρούσας Έκθεσης πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση της εταιρίας Grant Thornton, ενώ τα στοιχεία της έκθεσης πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, την TüV Austria Hellas, διασφαλίζοντας στο μέγιστο την αξιοπιστία τους. Διαβάστε αναλυτικά την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, εδώ. Πηγή: Onmed
 17. Η εν τω βάθει διέγερση του εγκεφάλου μέσω ηλεκτροδίων (deep brain stimulation) μπορεί να μειώσει κατά το ήμισυ τα συμπτώματα σε ανθρώπους με σοβαρή ψυχαναγκαστική διαταραχή (obsessive-compulsive disorder-OCD), δείχνει μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η εν λόγω ψυχική διαταραχή χαρακτηρίζεται από ενοχλητικές και επίμονες σκέψεις, μαζί με δυσλειτουργικές και "τελετουργικές" συμπεριφορές. Εκτιμάται ότι εμφανίζεται έως στο 3% του πληθυσμού, ξεκινώντας συνήθως νωρίς στη ζωή κάποιου και συνοδευόμενη από σοβαρή κατάθλιψη ή/και άγχος. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι πάσχοντες δυσκολεύονται να πάνε στο σχολείο ή στη δουλειά τους. Ορισμένα φάρμακα και η γνωστική-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία φέρνουν αρκετές φορές καλό αποτέλεσμα, αλλά περίπου ο ένας στους δέκα ασθενείς (10%) δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε αυτές, οπότε χρειάζεται άλλες εναλλακτικές λύσεις. Η σε βάθος εγκεφαλική διέγερση γίνεται μέσω της εμφύτευσης ηλεκτροδίων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, με στόχο να ρυθμιστεί η αφύσικη ηλεκτρική δραστηριότητα του. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει αξιοποιηθεί ως εναλλακτική ή συμπληρωματική θεραπεία για ορισμένες παθήσεις και συνεχίζει να δοκιμάζεται σε άλλες. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Σαμίρ Σεθ του Τμήματος Νευροχειρουργικής του Ιατρικού Κολλεγίου Μπέιλορ στο Χιούστον του Τέξας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό νευρολογίας, νευροχειρουργικής και ψυχιατρικής "Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry", προχώρησαν σε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση όλων των έως τώρα ερευνών πάνω στη χρήση ηλεκτρικής εγκεφαλικής διέγερσης σε άτομα με OCD. Συνολικά αξιολογήθηκαν 34 κλινικές μελέτες της περιόδου 2005-2021, οι οποίες αφορούσαν 352 ανθρώπους άνω των 40 ετών με σοβαρή έως ακραία OCD, τα συμπτώματα των οποίων δεν είχαν εμφανίσει βελτίωση με καμία έως τότε θεραπεία. Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων τους ήταν τα 24 έτη. Στα άτομα αυτά δοκιμάστηκε η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση και μετά παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο επί δύο χρόνια. Η νέα μελέτη εκτίμησε ότι υπήρξε μείωση κατά 47% των επίμονων συμπτωμάτων - δηλαδή σχεδόν στο μισό - με τα δύο τρίτα των ασθενών να εμφανίζουν σημαντική βελτίωση της κατάστασης τους. Όσον αφορά τα συνοδευτικά συμπτώματα κατάθλιψης, σχεδόν οι μισοί ασθενείς εμφάνισαν πλήρη ύφεση και ένα πρόσθετο 16% μερική ύφεση. Από την άλλη όμως, τουλάχιστον 78 άτομα από τα 352 εμφάνισαν τουλάχιστον μια σοβαρή παρενέργεια της εγκεφαλικής θεραπείας, όπως μόλυνση, επιληπτική κρίση, απόπειρα αυτοκτονίας, εγκεφαλικό κ.α. Συμπερασματικά, οι ερευνητές ανέφεραν ότι "υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις" υπέρ της εν των βάθει εγκεφαλικής διέγερσης για τη θεραπεία της σοβαρής OCD. Αλλά πρόσθεσαν ότι "μολονότι αυτά τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η εν λόγω τεχνική δεν είναι χωρίς περιορισμούς. Πρωτίστως απαιτεί χρόνια εμφύτευση των ηλεκτροδίων και ενέχει τον σχετικό κίνδυνο επιπλοκών". Πηγή: Onmed
 18. Οι άνθρωποι μέσης ηλικίας - ιδίως οι άνδρες - που έχουν συχνά εφιάλτες, είναι πιθανότερο να διαγνωσθούν με άνοια αργότερα στη ζωή τους, δείχνει μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη. Ήταν ήδη γνωστό ότι αυτό ισχύει για τους ασθενείς με Πάρκινσον, αλλά η νέα έρευνα δείχνει πλέον ότι η σχέση άσχημων ονείρων-άνοιας αφορά και τα άτομα χωρίς τη συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική πάθηση. Οι ερευνητές του Κέντρου για την Υγεία του Ανθρωπίνου Εγκεφάλου του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "eClinicalMedicine", ανέφεραν ότι οι εφιάλτες μπορεί να γίνουν πολύ συχνοί αρκετά χρόνια ή και ακόμη δεκαετίες προτού εκδηλωθούν τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της άνοιας, όπως τα προβλήματα μνήμης και λειτουργίας του νου. "Δείξαμε για πρώτη φορά ότι τα αγχωτικά όνειρα ή οι εφιάλτες μπορεί να συνδέονται με τον κίνδυνο άνοιας και γνωστικής εξασθένησης σε υγιείς ενήλικες στον γενικό πληθυσμό. Αυτό είναι σημαντικό επειδή είναι πολλοί λίγοι οι δείκτες κινδύνου για άνοια στην πρώιμη μέση ηλικία. Μολονότι χρειάζεται περισσότερη μελέτη που θα επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, πιστεύουμε ότι τα κακά όνειρα μπορούν να αποτελέσουν έναν χρήσιμο τρόπο για να εντοπίζουμε τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου για εμφάνιση άνοιας", δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Αμπιντέμι Οτάικου. Η μελέτη ανέλυσε στοιχεία για 605 ανθρώπους 35 έως 64 ετών και 2.600 ηλικίας άνω των 79 ετών, κανένας από τους οποίους δεν είχε διαγνωσμένη άνοια στην αρχή της έρευνας, η οποία διήρκεσε κατά μέσο όρο εννέα έτη για την πρώτη νεότερη ομάδα και πέντε έτη για τη δεύτερη. Διαπιστώθηκε ότι οι μεσήλικες (35-64) που βλέπουν άσχημα όνειρα σε εβδομαδιαία βάση, έχουν τετραπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν γνωστική εξασθένηση (συχνά πρόδρομη της άνοιας) μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ για τους πιο ηλικιωμένους με συχνούς εφιάλτες η πιθανότητα για διάγνωση άνοιας είναι διπλάσια. Η συσχέτιση εφιαλτών-άνοιας βρέθηκε να είναι πιο έντονη στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Έτσι, οι ηλικιωμένοι άνδρες με εφιάλτες τουλάχιστον μια φορά κάθε εβδομάδα, έχουν πενταπλάσια πιθανότητα για εμφάνιση άνοιας από ό,τι οι ηλικιωμένοι άνδρες χωρίς εφιάλτες. Στις συνομήλικες γυναίκες με εφιάλτες όμως ο κίνδυνος είναι αυξημένος μόνο κατά 41%. Θα ακολουθήσει παρεμφερής έρευνα σε ακόμη νεότερους ανθρώπους κατά πόσο οι εφιάλτες αυξάνουν τον κίνδυνο μελλοντικής γνωστικής εξασθένησης και άνοιας. Επίσης θα διερευνηθεί κατά πόσο άλλοι παράγοντες, όπως πόσο συχνά θυμόμαστε τα όνειρα μας ή πόσο ζωντανά είναι αυτά, σχετίζονται με την πιθανότητα άνοιας αργότερα. Ακόμη θα μελετηθεί η βιολογική βάση των άσχημων ονείρων με τη χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και μαγνητικής τομογραφίας. Πηγή: Onmed
 19. Αρκετοί παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, όπως το υψηλό σάκχαρο στο αίμα (υπεργλυκαιμία), η παχυσαρκία, τα μη φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης, η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) και το κάπνισμα. Μια μελέτη που διεξήχθη στη Βραζιλία και αναφέρθηκε σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS ONE μέτρησε τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για τον πληθυσμό της Βραζιλίας που συλλέχθηκαν μεταξύ 2005 και 2017, προσδιορίζοντας τον αριθμό των θανάτων που αποδίδονται σε κάθε παράγοντα κινδύνου. Η μελέτη ποσοτικοποίησε την επίδραση κάθε παράγοντα που σχετίζεται με τον θάνατο από καρδιαγγειακή νόσο. Η υπεργλυκαιμία συσχετίστηκε με 5 έως 10 φορές περισσότερο από άλλους παράγοντες. «Ανεξάρτητα από τον έλεγχο που χρησιμοποιήσαμε -και δοκιμάσαμε μεταβλητές, στατιστικά μοντέλα και μεθόδους διαφορετικών ειδών- ο διαβήτης συσχετίστηκε επίσης με θνησιμότητα από καρδιαγγειακή νόσο. Επιπλέον, η συσχέτιση δεν περιορίστηκε στο έτος που αναλύθηκε, αλλά διήρκεσε έως και μια δεκαετία», είπε ο Renato Gaspar, από τους συγγραφείς της μελέτης. Προηγούμενη έρευνα είχε δημιουργήσει μια εξίσωση για τον υπολογισμό του αριθμού των θανάτων που προλήφθηκαν ή αναβλήθηκαν από αλλαγές στους παράγοντες κινδύνου. Με βάση αυτό, οι ερευνητές υπολόγισαν το «πρόωρο» ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με το μέσο προσδόκιμο ζωής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι περίπου 5.000 άνθρωποι δεν θα είχαν πεθάνει από καρδιαγγειακά νοσήματα κατά την περίοδο που αναλύθηκε, εάν η συχνότητα του διαβήτη ήταν χαμηλότερη. «Παράλληλα με τη σημασία της αύξησης του εισοδήματος, της μείωσης της ανισότητας και της φτώχειας και της βελτίωσης της πρόσβασης και της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να δούμε τον διαβήτη και την υπεργλυκαιμία με συγκεκριμένο τρόπο», είπε ο Gaspar, σημειώνοντας ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και τα σχετικά θέματα δεν συζητούνται ευρέως στη Βραζιλία. «Χρειαζόμαστε μια πολιτική διατροφικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να συζητήσουμε εάν αξίζει να βάλουμε προειδοποιήσεις για τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, όπως κάνουμε ήδη στα πακέτα τσιγάρων, ή να επιβάλουμε επιπλέον φόρο για να πείσουμε τους κατασκευαστές να μειώσουν την ποσότητα ζάχαρης σε αυτά τα προϊόντα. Άλλες χώρες συζητάνε τέτοια πράγματα και πρέπει να το κάνουμε εδώ». Πηγή: Onmed
 20. Την αιτία που μερικές γυναίκες κάνουν συνέχεια αποβολές βρήκαν βρετανοί επιστήμονες και είναι η πρώτη φορά που προτείνεται κάτι ως εξήγηση των συχνών αποβολών. Η αιτία οφείλεται στο ότι υπάρχει έλλειψη βλαστικών κυττάρων στη μήτρα τους. Οι ερευνητές των Σχολών Ιατρικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Γουόργουικ, με επικεφαλής τον καθηγητή μαιευτικής και γυναικολογίας Γιαν Μπρόζενς, δήλωσαν ότι θα επιχειρήσουν πλέον να αναπτύξουν μια νέα θεραπεία, με βάση τα ευρήματά τους. Περίπου μία στις πέντε κυήσεις καταλήγει σε αποβολή, ενώ μία στις 100 γυναίκες εμφανίζει τουλάχιστον τρεις διαδοχικές αποβολές. Η έλλειψη βλαστικών κυττάρων στη μήτρα μπορεί να οδηγεί στην πρόωρη γήρανσή της και στην αποτυχία της εγκυμοσύνης. Οι επιστήμονες θα προσπαθήσουν να βρουν λύση στο πρόβλημα, βελτιώνοντας τον αριθμό και την λειτουργία των βλαστοκυττάρων. Πηγή: Onmed
 21. Ακόμη και οι άνθρωποι που δεν έχουν καπνίσει ποτέ μπορεί να πάθουν καρκίνο των πνευμόνων και σύμφωνα με νέα έρευνα ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου μπορεί να αυξηθεί αν τρώνε συγκεκριμένους υδατάνθρακες. Τα τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη μπορούν να πυροδοτήσουν την αύξηση των επιπέδων της ινσουλίνης στο αίμα και συνήθως πρόκειται για ραφιναρισμένους χαμηλής ποιότητας υδατάνθρακες εξηγούν οι ειδικοί. Η διατροφή με τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη, την παχυσαρκία, ενώ έχουν θεωρηθεί πιθανοί επιβαρυντικοί παράγοντες σε μια σειρά χρόνιων παθήσεων συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων καρκίνων εξηγεί ο dr Rishi Jain ογκολόγος στο Αντικαρκινικό Κέντρο Fox Chase στη Φιλαδέλφεια. Θα μπορούσε ο καρκίνος των πνευμόνων να ανήκει σε αυτές; Στο ερώτημα αυτό επιχείρησε να απαντήσει η Dr Xifeng Wu επικεφαλής του αντικαρκινικού κέντρου στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Η ομάδα της εξέτασε τους ιατρικούς φακέλους καθώς και το διατροφικό ιστορικό περισσότερων από 1900 ανθρώπων με καρκίνο των πνευμόνων και περισσότερους από 2.400 χωρίς τη νόσο. Συνολικά οι άνθρωποι που ανήκαν στο 25% όσων κατανάλωναν τα τρόφιμα υψηλότερου γλυκαιμικού δείκτη (επεξεργασμένα δημητριακά, λευκό ψωμί και ζυμαρικά, πατάτες) είχαν 49% υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του πνεύμονα συγκριτικά με όσους ανήκαν στο χαμηλότερο 25%. Η τάση αυτή ήταν ακόμη πιο ισχυρή όταν οι ερευνητές εστίασαν στους ανθρώπους που δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Σε αυτό το γκρουπ εκείνοι που σκόραραν υψηλότερα όσον αφορά την υψηλού γλυκαιμικού δείκτη διατροφή τους είχαν παραπάνω από διπλάσιες πιθανότητες εκδήλωσης καρκίνου του πνεύμονα συγκριτικά με μη καπνιστές με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη διατροφή. Ο συσχετισμός αυτός σύμφωνα με τους ερευνητές μάλλον οφείλεται στο ότι η υψηλού γλυκαιμικού δείκτη διατροφή συνδέεται με αντίσταση στην ινσουλίνη που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει στην υπερδραστηριότητα χημικών παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων. Τα ευρήματα της έρευνάς τους δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Πηγή: Onmed
 22. Συνολικά 17 Δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και ένας από την Δυτική Ελλάδα, εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, για δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο, με σκοπό την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Οι γυναίκες θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο: Να είναι από 40 έως 70 ετών. Να μην έχουν κάνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες. Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό. Να σημειωθεί ότι, δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σε πρώτη φάση οι δήμοι: Παρανεστίου, Αργιθέας, Δεσκάτης, Νεστορίου, Αγράφων, Πρεσπών, Ακτίου-Βόνιτσας, Κεντρικών Τζουμέρκων, Διρφύων-Μεσσαπίων, Σκιάθου, Μετσόβου, Βιάννου, Ορχομενού, Ζαγορίου, Σαμοθράκης, Οροπεδίου Λασιθίου και Ναυπακτίας. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων μια κινητή μονάδα μαστογράφου θα βρίσκεται στους δήμους προκειμένου να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενες να εξεταστούν. Να σημειωθεί ότι, οι ενδιαφερόμενες θα ενημερώνονται από το δήμο της περιοχής τους για τις ημέρες και ώρες επίσκεψης της κινητής μονάδας. Για την εξέτασή τους θα πρέπει να έχει κλειστεί ραντεβού το οποίο θα έχει οριστεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες που θα έχει ορίσει ο δήμος. Πηγή: Onmed
 23. Εντυπωσιακά και επαναστατικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές μιας πειραματικής αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας, η οποία ενισχύει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς, ώστε να καταστρέψουν τους όγκους, ακόμη και σε περίπτωση μεταστάσεων. Τα Τ-λεμφοκύτταρα έχουν προηγουμένως τροποποιηθεί στο εργαστήριο και επανεισαχθεί στον ασθενή. Επιστήμονες με επικεφαλής τον δρ. Στάνλεϊ Ρίντελ του Κέντρου Αντικαρκινικών Ερευνών Φρεντ Χάτσινσον του Σιάτλ, που έκαναν την ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS) στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα την Guardian και την Indepedent ανέφεραν ότι ασθενείς με προχωρημένους καρκίνους του αίματος, που δεν αναμενόταν να ζήσουν πάνω από πέντε μήνες, εμφάνιζαν πλήρη ύφεση της νόσου 18 μήνες μετά την θεραπεία, χωρίς πλέον τα παραμικρά ίχνη καρκίνου. Σε μία κλινική δοκιμή, πάνω από το 90% των ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία εμφάνισαν πλήρη ύφεση της νόσου. Σε δύο άλλες κλινικές δοκιμές με 40 ασθενείς που είχαν είτε μη-Χότζκινς λέμφωμα, είτε χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, πάνω από το 80% ανταποκρίθηκαν θετικά στη θεραπεία και περίπου οι μισοί εμφάνιζαν πλήρη ύφεση μετά από ενάμισι έτος. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όταν γίνουν οι αντίστοιχες επιστημονικές δημοσιεύσεις εντός του έτους. 'Αλλοι ειδικοί εμφανίσθηκαν πιο επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι η νέα θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική σε όλους. Επίσης μερικοί ασθενείς -μετά τον αναπρογραμματισμό (τροποποίηση) του ανοσοποιητικού συστήματός τους- εμφανίζουν παρενέργειες όπως πυρετό, υπόταση, νευροτοξικότητα κ.α., ενώ δύο πέθαναν. Από την άλλη, πάντως, όλοι σχεδόν χαρακτήρισαν «άνευ προηγουμένου» τις βελτιώσεις που εμφάνισαν ορισμένοι ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα προηγουμένως δεν είχαν ανταποκριθεί σε καμία άλλη θεραπεία. «Τόσο στο εργαστήριο, όσο και στις κλινικές δοκιμές, βλέπουμε δραματικές ανταποκρίσεις σε ασθενείς με όγκους ανθεκτικούς στη συμβατική χημειοθεραπεία υψηλής δοσολογίας», δήλωσε ο Ρίντελ. Όπως είπε, «πρόκειται για ασθενείς στους οποίους είχαν αποτύχει τα πάντα έως τώρα και οι οποίοι είχαν προσδόκιμο ζωής δύο έως πέντε μηνών. Είναι εντυπωσιακό και τελείως ασυνήθιστο στην ιατρική - για να είμαι ειλικρινής- να βλέπει κανείς τόσο θετική ανταπόκριση (σ.σ. στη νέα θεραπεία) από ασθενείς με τόσο προχωρημένη ασθένεια». Πρόσθεσε όμως ότι «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά μας. Η ανταπόκριση δεν είναι πάντα διαρκής. Μερικοί ασθενείς υποτροπιάζουν. Πρόκειται για ένα βήμα-ορόσημο που μπορεί να αλλάξει τη θεραπεία του καρκίνου, αλλά χρειάζεται ακόμη χρόνος γι' αυτό. Επίσης, πρέπει να βρούμε τρόπο να εφαρμόζουμε τη νέα θεραπεία έγκαιρα και όχι να περιμένουμε, έως ότου οτιδήποτε άλλο έχει αποτύχει στους ασθενείς». Προς το παρόν η ανοσοθεραπεία φαίνεται να «δουλεύει» καλύτερα σε «υγρούς» όγκους του αίματος και του μυελού των οστών. Επιπλέον, οι γιατροί ελπίζουν ότι μειώνοντας τη δοσολογία των τροποποιημένων ανοσοκυττάρων, θα μειώσουν δραστικά τις παρενέργειες. Ο Ρίντελ δεν διευκρίνισε πότε θα γίνουν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, δήλωσε όμως βέβαιος ότι πλέον η ανοσοθεραπεία έρχεται να αποτελέσει τον τρίτο πυλώνα της αντικαρκινικής θεραπείας, παράλληλα με τις ακτινοβολίες και την χημειοθεραπεία-φαρμακοθεραπεία. Τεστ σάλιου ανιχνεύει τον καρκίνο σε δέκα λεπτά Στο ίδιο συνέδριο, ερευνητές με επικεφαλής τον καθηγητή ογκολογίας Ντέηβιντ Γουόνγκ του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν ένα τεστ σάλιου, που μέσα σε δέκα μόνο λεπτά είναι σε θέση να ανιχνεύσει τον καρκίνο. Το τεστ, που μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο ή ακόμη και στο σπίτι, εντοπίζει το DNA τυχόν όγκων, το οποίο κυκλοφορεί μέσα στα σωματικά υγρά του οργανισμού. Η διαδικασία άμεσης ανίχνευσης γενετικών μεταλλάξεων σε υγρά είναι γνωστή και ως «υγρή βιοψία». Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το τεστ -που δεν χρειάζεται πάνω από μια σταγόνα σάλιου- είναι ακριβές σχεδόν 100%, πανεύκολο στη χρήση του και φθηνό, καθώς στοιχίζει γύρω στα 20 δολάρια. Σήμερα υπάρχουν μόνο τεστ αίματος για την ανίχνευση του καρκίνου και χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να βγουν τα αποτελέσματά τους. Το τεστ σάλιου θα αξιολογηθεί αργότερα εντός του 2016 σε κλινικές δοκιμές με ασθενείς που έχουν καρκίνο των πνευμόνων. Αναμένεται έγκρισή του από την αρμόδια εποπτική Αρχή των ΗΠΑ, την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), εντός της επόμενης διετίας. Πηγή: Onmed
 24. Last week
 25. Οι ψείρες στα μαλλιά των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο ή παιδικό σταθμό είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Η εμφάνιση των ψειρών δεν σχετίζεται με την καθαριότητα των μαλλιών. Οι ψείρες εμφανίζονται σε όλα τα σημεία του πλανήτη, σε παιδιά που έχουν μαλλιά καθαρά ή βρώμικα, πλούσια ή φτωχά. Οι ψείρες του κεφαλιού είναι μικροσκοπικά έντομα, χωρίς φτερά, που δεν πετάνε αλλά μεταφέρονται εύκολα μετά από στενή επαφή από κεφάλι σε κεφάλι. Στη διάρκεια της ζωής τους οι ψείρες τρέφονται με αίμα τσιμπώντας το δέρμα του κρανίου. Αυτά τα τσιμπήματα είναι που προκαλούν τον ερεθισμό και την έντονη φαγούρα, που έχουν τα παιδιά με ψείρες. Συνήθως μεταδίδονται με την άμεση προσωπική επαφή και με την κοινή χρήση ρούχων και αντικειμένων όπως πετσέτες, χτένες και βούρτσες. Πώς να τις αντιμετωπίσετε: Χρησιμοποιείστε ειδικά αντιφθειρικά σαμπουάν και λοσιόν, που υπάρχουν στο εμπόριο και είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για χρήση σε παιδιά. Αποφύγετε σπιτικές συνταγές με αμφίβολα αποτελέσματα και οπωσδήποτε προϊόντα που περιέχουν πετρέλαιο. Μην ξεχνάτε να λούζετε το παιδί στο νιπτήρα και όχι όρθιο στη μπανιέρα, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το υπόλοιπο σώμα, τα τυχόν ερεθιστικά προϊόντα. Επαναλάβατε τη θεραπεία μετά από 1 εβδομάδα. Απομακρύνετε σχολαστικά τις ψείρες και τα αυγά τους με τα ειδικά χτενάκια. Βάλτε άφθονη μαλακτική κρέμα (όποια έχετε στο σπίτι σας) σε βρεγμένα μαλλιά, χωρίστε τα σε τμήματα και χτενίστε με πολύ λεπτό χτενάκι. Σκουπίστε το χτενάκι σε μια λευκή πετσέτα ή σε χαρτοπετσέτα για να βλέπετε ότι αφαιρούνται οι ψείρες και τα αυγά. Η διαδικασία αυτή βοηθά να γίνεται κάτω από λάμπα με καλό φως και πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 μέρες για 2 εβδομάδες. Μετά τη χρήση πλύνετε καλά με ζεστό νερό και σαπούνι αντικείμενα όπως χτένες και βούρτσες. Πλύνετε σε υψηλή θερμοκρασία (>60ο Κελσίου) στο πλυντήριο όλα τα ρούχα και τα σεντόνια του παιδιού. Σε αντικείμενα που δεν μπορούν να πλυθούν (π.χ. καπέλα, παλτά) κάντε στεγνό καθάρισμα ή κλείστε τα καλά σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα για 2 βδομάδες. Σκουπίστε με την ηλεκτρική τα χαλιά ή άλλες επιφάνειες και πετάξτε τη σακούλα. Αν ένα παιδί έχει εμφανίσει ψείρες, τότε όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ελεγχθούν και να ξεκινήσουν θεραπεία ταυτόχρονα σε περίπτωση που έχουν κολλήσει και αυτοί ψείρες. Πηγή: Onmed
 26. Το κοινωφελές Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» ξεκινά πλέον επίσημα τη λειτουργία του, στοχεύοντας να στηρίξει την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας μέσα από έργα πάνω σε σημαντικούς άξονες δράσης. Συγκεκριμένα, σκοπός του Ιδρύματος είναι η υποστήριξη και προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, της υγείας, της παιδείας, καθώς και η προαγωγή του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφόρου ανάπτυξης. Οι άξονες αυτοί αντικατοπτρίζουν τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του αλησμόνητου Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς και τους τομείς στους οποίους διακρίθηκε στη ζωή του. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν αυτοδημιούργητος και αυθεντικός, υπήρξε ένας διορατικός επιχειρηματίας, ενώ χαρακτηριζόταν από έντονη κοινωνική ευαισθησία. Βίωσε δύσκολα παιδικά χρόνια και γι’ αυτό η προσφορά στον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη, αποτελούσε πάντα προτεραιότητα για εκείνον. Σήμερα, εις μνήμην της σημαντικής προσφοράς του ανθρώπου και επιχειρηματία Παύλου Γιαννακόπουλου, το Ίδρυμα αποσκοπεί στο να συνεχίσει την αξιοθαύμαστη αξιακή πορεία του και να αποτελέσει ένα φάρο δημιουργίας και αλληλεγγύης για την ελληνική κοινωνία, διαφυλάσσοντας τις αξίες μας από γενιά σε γενιά. Αξίζει να αναφερθεί ότι από την ίδρυσή του έως και σήμερα, το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει αναλάβει μια σειρά από έργα για την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σε όλη την Ελλάδα, ενώ θα παρέχει και σημαντικές υποτροφίες σε ετήσια βάση για ανώτατες σχολές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι, μέσα στο 2022 αναμένεται να ολοκληρωθούν σημαντικές δωρεές για την αναβάθμιση χώρων στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά και στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, θα παραδοθεί σημαντικός εξοπλισμός για 2 κλινικές στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», ενώ θα γίνει ολική ανάπλαση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του Γυμνασίου στην Αστυπάλαια. Επιπλέον, το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα παρέχει έξι υποτροφίες σε φοιτητές της Φαρμακευτικής Σχολής, της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ. Το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα παραμένει διαθέσιμο για όποιον επιθυμεί να συμβάλλει στο έργο του, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε φορείς ή άλλους οργανισμούς. Ταυτόχρονα, η Διοικητική Ομάδα του Ιδρύματος με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Π. Γιαννακόπουλο, θα λαμβάνει και θα αξιολογεί αιτήματα και θα προχωρά σε δωρεές, ενώ σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και επιστημονικούς συνεργάτες, θα διασφαλίζεται ότι οι δράσεις, τα προγράμματα και οι ενισχύσεις που υλοποιούνται, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Στην επίσημη παρουσίαση του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος» που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», κ. Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος με ιδιαίτερη συγκίνηση, ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του: «Ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν οικουμενικός, ήταν προσωπικότητα που ένωνε. Και χαίρομαι γιατί σήμερα που τον τιμούμε, είναι όλοι εδώ, από τον πολιτικό κόσμο, την υγεία, τον αθλητισμό. Όσοι τον έζησαν από κοντά, αναγνώριζαν τον άνθρωπο Παύλο Γιαννακόπουλο. Τον Παύλο της ανάγκης και της αγάπης, της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς. (…) Η διάθεσή του για κοινωνική προσφορά ήταν ανεξάντλητη. Θυμάμαι που τον ρωτούσα συχνά: «Γιατί τα κάνεις όλα αυτά; Πώς πήρες την απόφαση να βοηθήσεις τον τάδε;». Και μου απαντούσε ότι «στη ζωή του ο άνθρωπος πρέπει να προσφέρει κοινωνικό έργο», ειδικά όταν έχει μεγαλώσει σε τόσο δύσκολες εποχές και έχει δώσει τον αγώνα για την επιβίωση. Έτσι, δεν θα μπορούσα εγώ, όταν ανέλαβα πια τις τύχες της ΒΙΑΝΕΞ και του Παναθηναϊκού, να μην συνεχίσω το κοινωφελές του έργο. Και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό, είναι η δημιουργία ενός ιδρύματος, αφιερωμένου στον άνθρωπο, την προαγωγή της υγείας και του αθλητικού ιδεώδους. Γι’ αυτό σας παρουσιάζουμε σήμερα, το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος, προκειμένου η εμβληματική πορεία του πατέρα μου να συνεχίσει να αποτελεί φάρο δημιουργίας και αλληλεγγύης για την κοινωνία». Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος σημείωσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», η οικογένεια του Παύλου Γιαννακόπουλου, και πρωτίστως ο αγαπημένος του γιος Δημήτρης, θα συνεχίσουν την μεγάλη παράδοση του «γενάρχη» τους και έτσι θα τιμήσουν και την όλη πολύτιμη «κληρονομιά» του στο μέλλον, στηρίζοντας και την κοινωνία μας. Όπως είμαι πεπεισμένος ότι όλοι οι πραγματικοί και ανιδιοτελείς φίλοι του Παύλου Γιαννακόπουλου θα σταθούμε αρωγοί και συμπαραστάτες σε αυτή την προοπτική». Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του: «Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την πρωτοβουλία να συσταθεί το ίδρυμα αυτό. Άξιζε πράγματι ο Παύλος Γιαννακόπουλος για όσους τον γνωρίζαμε, να έχει ένα Ίδρυμα στο όνομά του και οι πολλές και καλές πράξεις που έκανε εν ζωή να συνεχίζονται ακόμα κι αν έχει φύγει. Διότι έτσι το καλό παράδειγμα αυτού του σπουδαίου πατριώτη, αυτού του καλού οικογενειάρχη, αυτού του σπουδαίου επιχειρηματία, αλλά το κυριότερο αυτού του πραγματικά καλού ανθρώπου να συνεχίζεται και για τις επόμενες γενιές και να κινητροδοτεί και άλλους να ακολουθήσουν αυτά τα σημαντικά βήματα. Μεταφέρω τέλος και τις θερμότατες ευχές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την επιτυχία του Ιδρύματος, και φυσικά το Κράτος θα είναι «παρών» στις προσπάθειές του». Ο κ. Διονύσης Φιλιώτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΑΡΜΑΣΕΒ - ΛΙΛΛΥ και φίλος του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, προχώρησε επίσης σε σύντομο χαιρετισμό, όπου είπε μεταξύ άλλων: «Με συγκίνηση χαιρετίζω την απόφαση του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος προβαίνει με όλη του την οικογένεια στο πλευρό του στα εγκαίνια της λειτουργίας του Ιδρύματος που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αλησμόνητου πατέρα του. (…) Πιστεύω ότι το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα αποτελέσει την επάξια συνέχεια των δραστηριοτήτων και των οραμάτων του καλού μου φίλου». Τέλος, ο Δρ. Αντώνης Αυγερινός, Μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος», ανέφερε για το νέο κοινωφελές Ίδρυμα: «Ο Παύλος Γιαννακόπουλος οδεύοντας προς την αιωνιότητα θα έλεγα ότι ενσαρκώνει όλες αυτές τις προϋποθέσεις που κάνουν το Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος» να έχει εκ προοιμίου μία έντονη κοινωνική συνείδηση. Και σήμερα όλοι εμείς εδώ έχουμε το χρέος να αξιοποιήσουμε τις αρετές του και να γίνουμε οι οδοδείκτες μιας κοινωνικής ανάπτυξης και αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής και προσφοράς. Αυτά ήταν τα δικά του πραγματικά οράματα και θα τα υπηρετήσουμε». Πηγή: Onmed
 27. Ο Σύλλογος φίλων και ασθενών με ΙΦΝΕ & Πεπτικές Παθήσεις «ΑΓΚΥΡΑ» θα πραγματοποιήσει live διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και διαχείριση ασθενών με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου» την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 19:00-20:15 μέσω της σελίδας της στο Facebook: https://www.facebook.com/agkira2019. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Viatris. Τα θέματα του σεμιναρίου είναι: «Βιοομοειδή φάρμακα. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής»,με ομιλητή τον κο Γεώργιο Κάτσικα, Δ/ντή ΕΣΥ, Ρευματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» «Διαχείριση Ασθενών με ΙΦΝΕ», με ομιλητή τον κο Γεώργιο Θεοχάρη, Επιμελητή Α’ Γαστρεντερολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών «ΙΦΝΕ και ρευματικά νοσήματα», με ομιλητή τον κο Νικόλαο Κούγκα, Επιμελητή Α’ ΕΣΥ, Δ’ Παν. Παθ. Κλ. ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Σχετικά με τον Σύλλογο « ΑΓΚΥΡΑ» Η ιστορία μας ξεκίνησε το 2019 από μια ομάδα ασθενών και εθελοντών της Μυτιλήνης. Το όραμα τους ήταν ένας συλλογος εθελοντών που θα είχε τοπικες ομάδες δράσης και υποστήριξης ασθενών με παθησεις του Πεπτικου συστήματος σε όλη την Ελλάδα. Μετά από πολλες προσπαθειες το 2020 κατάφερε να προχωρησει στην ίδρυση του σωματείου ΑΓΚΥΡΑ. Ευελπιστούμε με τις δράσεις του συλλογου να μειώσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και να συμβάλλουμε στην βελτίωση της ποιοτητας της ζωής των ασθενών καθώς και στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Alpha Public Relations τηλ. 210 3645 629, κα Ρούλα Μητά [email protected] ή/και κα Καίτη Αντωνοπούλου k.antonopo[email protected] Πηγή: Onmed
 28. Επιστήμονες στην Κίνα έφτιαξαν μια μάσκα που μπορεί να ανιχνεύσει στον αέρα κοινούς αναπνευστικούς ιούς, όπως τον κορονοϊό (SARS-CoV-2) και της γρίπης (H5N1 και Η1Ν1). Η άκρως ευαίσθητη μάσκα μπορεί να προειδοποιήσει, μέσω κινητού τηλεφώνου, αυτόν που την φοράει, ότι υπάρχει παθογόνος μικροοργανισμός τριγύρω. Αρκούν δέκα λεπτά συζήτησης με έναν μολυσμένο άνθρωπο για να κάνει η μάσκα την ανίχνευση του μικροβίου στα σταγονίδια του αέρα που αυτός εκπνέει. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Γιν Φανγκ του Πανεπιστημίου Τονγκτζί της Σαγκάης, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για νέα υλικά "Matter". Η μάσκα διαθέτει έναν μικρό ειδικό αισθητήρα με συνθετικό μόριο που "πιάνει" στον αέρα τις μοναδικές πρωτεΐνες ενός παθογόνου ιού, ακόμη και σε ανεπαίσθητες ποσότητες, πολύ μικρότερες από εκείνες που περιέχονται σε ένα βήχα ή ένα φτάρνισμα. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύει τον ιό, ένα τρανζίστορ στη μάσκα ενισχύει το σήμα και στέλνει τη σχετική προειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο του ανθρώπου που φοράει τη μάσκα. "Η μάσκα μας δουλεύει πραγματικά καλά σε χώρους με κακό αερισμό, όπως οι ανελκυστήρες ή τα κλειστά δωμάτια, όπου ο κίνδυνος μόλυνσης είναι υψηλός", δήλωσε ο Φανγκ. Πρόσθεσε ότι αν μελλοντικά εμφανιστεί κάποιος νέος αναπνευστικός ιός, ο αισθητήρας μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ανάλογα, ώστε να ανιχνεύει και τον νέο μικροοργανισμό. Οι ερευνητές ελπίζουν να βελτιώσουν τη μάσκα, μειώνοντας κι άλλο τον ελάχιστο χρόνο ανίχνευσης ιών και αυξάνοντας την ευαισθησία του αισθητήρα. Πηγή: Onmed
 1. Load more activity
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up